EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2011

Б. В. Душин

професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. І. Вініченко

професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. М. Самілик

доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ

О. М. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

С. В. Близнюк

канд. екон. наук, доцент

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В АНАЛІЗІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

І. О. Мельник

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПОТРЕБ У МОЛОЦІ НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. І. Перебийніс

д. е. н. професор, ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

О. В. Федiрець

ст. викладач, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

Л. В. Ярема

к. е. н., в.о. доцента кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Г. М. Саранчук

старший викладач кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент, Львівська комерційна академія

З. М. Семак

к. т. н., доцент, Львівська національна академія мистецтв

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГОТІВЛІ І ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ БАРВНИКІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТЕКСТИЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Т. В. Тонковид

асистент кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

Н. Б. Мязіна

аспірант, ДВНЗ "Тернопільський національний економічний університет", асистент кафедри маркетингу, ПВНЗ "Галицька академія"

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО РИНКУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК

Є. О. Олійник

аспірант, Полтавська державна аграрна академія

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ РОЛЬ В АГРОБІЗНЕСІ

Ю. В. Онищук

аспірантка, Національний науковий центр "Інститут землеробства УААН"

ЦУКРОБУРЯКОВИЙ КОМПЛЕКС ВІННИЧИНИ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця