EnglishНа русском

Агросвіт № 7, 2010

М. В. Щурик

д. е. н., зав. кафедрою управління персоналом та регіонального розвитку, професор, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ АПК: НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРЕДУМОВИ ТА КРИТЕРІЇ

Л. О. Добрянська

с. н. с., ЛНАУ, здобувач , РВПС України НАН України

Є. В. Хлобистов

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, м. Сімферополь

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

В. М. Ціхановська

к.е.н., Вінницький національний аграрний університет

О. М. Ціхановська

к.е.н., Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н. І. Василенька

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Львівський національний аграрний університет

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ ДОБРОСУСІДСТВА ТА ПАРТНЕРСТВА У СПРИЯННІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ ЛЬВІВЩИНИ

А. С. Лисецький

доктор економічних наук, професор, РВПС України НАН України

О. П. Амбросенко

Ю. В. Онищук

ЦУКРОБУРЯКОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ

О. М. Стеценко

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У РЕГІОНІ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ

Н. І. Юрченко

Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

М. В. Бардадим

аспірант кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА

С. М. Боняр

к. э. н., доцент кафедры перевозок и маркетинга, Киевская государственная академия водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ УСЛУГ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ РЕКА-МОРЕ

Е. А. Гацан

аспірант, МУБіП, м. Херсон

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ГЛУБОКОВОДНОЙ ДОБЫЧЕ СЕРОВОДОРОДА ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ

К. І. Оксенюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця