EnglishНа русском

Агросвіт № 6, 2012

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. М. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕСУРСНА СКЛАДОВА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Т. В. Воронько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. В. Бутенко

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. П. Купріянчик

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Л. О. Бетехтіна

к. е. н., доцент, Європейський університет, м. Херсон

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Н. О. Долгошея

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

В. М. Циганок

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. В. Гуля

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

А. В. Ращенко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ БРЕНДИНГУ НОВІТНІХ СТРАТЕГІЙ "ПОБУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ БРЕНДА" ТА "ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У БРЕНД"

С. І. Оліферук

молодший науковий співробітник відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СЕКТОРНИЙ ПІДХІД

В. С. Славін

аспірант, Кам'янець-Подільський державний аграрно-технічний університет

ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Г. Бусарєва

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМАТИВІВ В УКРАЇНСЬКУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ

Д. В. Бусарєв

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ ТА РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКУ

В. В. Баришніков

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Кірей

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Габибуллаев Эльмир Ширин

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СО СТРАНАМИ СНГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця