EnglishНа русском

Агросвіт № 5, 2010

В. І. Куценко

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ДЕПРЕСИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

А. С. Лисецький

д. е. н., професор

О. П. Амбросенко

РВПС України НАН України

Ю. В. Онищук

РВПС України НАН України

СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, член-кореспондент УААН

М. В. Бардадим

аспірант, Дніпропетровський державний агарний університет

ТЕХНІЧНА ОСНАЩЕНІСТЬ ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В. В. Іванишин

к. е. н., доцент, Генеральний директор Аграрного фонду

ДИНАМІКА РЯДУ СИНЕРГІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ У РОСЛИННИЦТВІ

Б. В. Погріщук

к. е. н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

М. А. Терещенко

к. е. н., в. о. доцента кафедри аналізу і котролінгу, Таврійський державний агротехнологічний університет

ЗАХОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МІСЦЕ І РОЛЬ ФАХОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Дорошенко

асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

НОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Я. П. Березівський

асистент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РОЗВИТКУ АСОЦІЙОВАНИХ ФОРМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (г. Ялта)

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ И НОТАЦИЙ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ ДИНАМИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця