EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНТЕГРОВАНІ ФОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНИХ ФАХОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ І ТОРГОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗЕРНОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Л. В. Шкуренко

аспірант кафедри аграрної економіки ім. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ДО ПИТАНЬ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

О. В. Бігдан

начальник відділу наукових кадрів, аспірантури і правового забезпечення, Національна академія аграрних наук України

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

М. В. Калінчик

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

І. М. Алєксєєнко

к. е. н., менеджер, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт" м. Київ

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ КОРІВ У ПЕРІОД РОЗДОЮВАННЯ

Т. А. Жадан

ст. викладач, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ И КРЫМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В. І. Корсак

к. м. н., Голова Ради директорів компанії "Наш Край Груп", м. Луцьк

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ ТОРГОВИХ ЗАКЛАДІВ

В. А. Криклій

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

С. Р. Добровольська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. О. Бойко

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СОЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця