EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2012

В. Є. Реутов

д. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОДУКТОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. М. Коваль

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РЕСУРСНА СКЛАДОВА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. В. Шкуренко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

АГРАРНІ ДОМОГОСПОДАРСТВА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В АГРАРНІЙ СФЕРІ

О. В. Новак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. М. Тимошенко

доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ПРАЦЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ПОЗАБАЛАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Д. В. Малаховський

асистент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

СТАН ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАСІННИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

І. І. Туболець

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. Д. Гоцуляк

асистент кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВО-АУДИТОРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Т. В. Маркевич

асистент кафедри статистики, АГД та маркетингу, Сумський НАУ

РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТОД ОБГРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЙМОВІРНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

О. С. Сута

асистент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВПНУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В ДОМОГОСПОДАРСТВАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОХОДІВ

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКОВИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця