EnglishНа русском

Агросвіт № 4, 2011

О. В. Шкільов

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГЕНЕЗИС, СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Щурик

доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою фінансів, Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького

ВОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ: СТАН ТА НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Н. Л. Новікова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТА УМОВИ ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. І. Скрипниченко

асистент кафедри управління на транспорті, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

СИСТЕМА ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Г. М. Бойківська

здобувач кафедри економіки, організації та планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

С. О. Клименко

аспірант, ПВНЗ"Європейський університет"

ЗАХОДИ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КАПІТАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ю. П. Владика

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ІНФРАСТРУКТУРІ ОПТОВОГО РИНКУ

Т. В. Луцька

к. е. н, доцент, Європейський університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

І. З. Криховецький

ст. викладач, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця