EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2010

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЧОМУ ПОВІЛЬНО РОЗВИВАЄТЬСЯ БІРЖОВИЙ АГРАРНИЙ РИНОК?

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В АСПЕКТІ ФОРМ ВЛАСНОСТІ Й ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

В. В. Силкін

аспірант, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

А. В. Андрущенко

Начальник відділу державного нормування природокористування, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області

ДО ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. В. Лапка

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЗЕРНОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. І. Гончар

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

В. Б. Родченко

к. е. н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У РОЗРІЗІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

КОНТРОЛІНГ ЯК ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Д. В. Арделян

викладач, Уманський національний університет садівництва

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ

І. М. Міро

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки і права

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. Л. Ільницька

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА РІШЕННЯ КЕРІВНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Ю. Бабенкова

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ОПТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

О. В. Олійник

магістр, Київський національний економічний університет

КЛАСТЕРНА СИСТЕМА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця