Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2010

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЧОМУ ПОВІЛЬНО РОЗВИВАЄТЬСЯ БІРЖОВИЙ АГРАРНИЙ РИНОК?

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО В АСПЕКТІ ФОРМ ВЛАСНОСТІ Й ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

В. В. Силкін

аспірант, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

А. В. Андрущенко

Начальник відділу державного нормування природокористування, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області

ДО ПИТАННЯ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. В. Лапка

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЗЕРНОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. І. Гончар

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ І ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Л. А. Запара

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

В. Б. Родченко

к. е. н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У РОЗРІЗІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

І. І. Туболець

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

КОНТРОЛІНГ ЯК ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Д. В. Арделян

викладач, Уманський національний університет садівництва

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ

І. М. Міро

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет економіки і права

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. Л. Ільницька

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА РІШЕННЯ КЕРІВНИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Ю. Бабенкова

здобувач, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ОПТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

О. О. Казак

здобувач, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

К. Г. Бриль

викладач кафедри туризму, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

О. В. Олійник

магістр, Київський національний економічний університет

КЛАСТЕРНА СИСТЕМА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет