EnglishНа русском

Агросвіт № 24, 2009

В. В. Чепурко

д. е. н., професор, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРИ УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтерський облік і аудит", ВП НУБ і П України, "Бережанський агротехнічний інститут

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

О. П. Левченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. М. Малік

науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. А. Сахно

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

Д. М. Трачова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СУТНІСТЬ ЇХ ВІДВОРЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ

О. П. Скорук

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

ОЦІНКА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНУ

Р. С. Дяків

к. е. н, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

А. В. Бохан

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР ПАЛИВНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ В АВТОТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

І. В. Драган

кандидат економічних наук

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. С. Крючко

аспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ОСВОЄННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРТВІ

Б. І. Ковалюк

аспірант, ННЦ Інститут аграрної економіки УААН

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СЕЛІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця