EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2012

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

В. С. Король

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

О. В. Макарова

к. э. н., доцент кафедры учета и аудита, Керченский государственный морской технологический университет, г. Керчь

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

О. В. Сирота

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

Г. М. Підлісецький

д. е. н., професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г. Б. Лебеда

к. е. н., провідний науковий співробітник, Інститут економіки та прогнозування НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Т. І. Решетняк

к. е. н, доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТНОГО ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ

М. П. Ліщинський

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ'ЄКТАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

А. О. Фещенко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Л. В. Шкуренко

аспірант кафедри аграрної економіки ім. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНТЕРНЕТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

А. Л. Кривецька

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

В. В. Єфименко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р. А. Сафаров

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Д. Д. Сухаревська

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. В. Тараненко

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

О. І. Морозов

магістр, Миколаївський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця