Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2011

В. А. Голян

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИЦЬКОЇ І ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Ільченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Бандура

к. т. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ПРІОРИТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

А. Г. Ясько

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент кафедри фінансів, докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Воловик

магістрант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СПІЛЬНОТУ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА-ПОЗИЧАЛЬНИКА

Т. А. Деркач

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ЗЕРНОВИХ СКЛАДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Колбасін

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний Приватний Університет

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ КОРРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гусейнов Эльвин Вагиф оглы

диссертант, Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Л. С. Кравчук

к. е. н, доцент, Миколаївський державний аграрний університет

Н. В. Лінінська

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

І. Волкова

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТОКОМ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Г. М. Іваненко

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

І. С. Кабанова

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський державний аграрний університет

СТРУКТУРА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОГО РАЙОНУ

І. О. Прядко

Миколаївський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет