EnglishНа русском

Агросвіт № 23, 2009

Г. М. Калетнік

д. е. н., голова Української асоціації "Укрбіоенерго"

НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІ СІВОЗМІНИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ БІОМАСИ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЧЕРЕЗ ПОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ

О. М. Головня

к. е. н., доцент, Вінницький державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

М. В. Мазур

к. е. н., доцент кафедри статистики, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

ІНФЛЯЦІЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ: МОНЕТАРНИЙ АСПЕКТ

В. Є. Реутов

ректор, Кримський економічний інститут

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

В. В. Іванишин

к. е. н., генеральний директор Аграрного фонду

СТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, КПУ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Левченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ ЯКІСНОГО СТАНУ

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ

Н. М. Василик

здобувач, асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ПЕРЕВАГИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. П. Мащенко

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Т. В. Попова

к. е. н., Таврійський державний агротехнологічний університет

Т. Л. Краснодєд

ст. викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МОЛОКА

А. І. Орєхова

аспірант кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ

К. О. Чигирик

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця