EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2012

В. М. Никончук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука" (м. Рівне)

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. М. Боняр

д. е. н., доцент, професор кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Ю. М. Гальчинська

к. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ

Т. О. Матвієнко

к. е. н., асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

О. А. Осовський

к. е. н., доцент, Житомирський державний технологічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

І. В. Ящишина

к. е. н., доцент, докторант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, м. Київ

СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Н. В. Голозубова

к. е. н., викладач, ОНЕУ

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР ХОЛДИНГОВОГО ТИПУ У ВИНОРОБСТВІ

А. В. Ращенко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В КОНТЕКСТІ СТАВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО ЇЇ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. О. Харіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МОЛОКПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. С. Карасьова

викладач, Дніпропетровський державний агарний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА

К. В. Береговий

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. В. Качалай

аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ДИФЕРЕНЦІЙ МІЖ ПОНЯТТЯМИ "КАЛЬКУЛЮВАННЯ" ТА "КАЛЬКУЛЯЦІЯ" ДЛЯ ПОТРЕБ ВИРОБНИЦТВА

К. В. Лозінська

викладач, Вінницький кооперативний інститут

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

В. О. Фастунова

старший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

О. В. Саяпіна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця