Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ВИТОКИ, СУБ'ЄКТИ, СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України

О. В. Матвійчук

здобувач кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В. А. Голян

д. е. н., доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ: ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

В. І. Виноградчий

к. с.-г. н., Міжнародний університет бізнесу і права

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

А. Г. Ясько

к. е. н., голова наглядової ради, ПАТ "Продовольча компанія "Ясен"

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., ст. викл. кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор, Національний авіаційний університет

Т. С. Запорожець

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. В. Сидоренко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

БІРЖОВИЙ РИНОК ДЕРИВАТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Воловик

магістрант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСОРЦІУМНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Н. М. Сіренко

д. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

О. В. Смирнова

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА СТРУКТУРА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Н. В. Муртазіна

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. М. Злотнікова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

В. Т. Янковський

здобувач, Львівський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОВОЧЕВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

І. В. Мамчук

Шосткинський інститут Сумського державного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

В. Т. Сердюк

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, Миколаївський державний аграрний університет

Л. С. Скороненко

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Мируцька

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

Т. В. Бесчастна

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет