EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ВИТОКИ, СУБ'ЄКТИ, СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України

О. В. Матвійчук

здобувач кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В. А. Голян

д. е. н., доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ: ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

В. І. Виноградчий

к. с.-г. н., Міжнародний університет бізнесу і права

МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

А. Г. Ясько

к. е. н., голова наглядової ради, ПАТ "Продовольча компанія "Ясен"

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., ст. викл. кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор, Національний авіаційний університет

Т. С. Запорожець

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. В. Сидоренко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

БІРЖОВИЙ РИНОК ДЕРИВАТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

Д. В. Воловик

магістрант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСОРЦІУМНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Н. М. Сіренко

д. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

О. В. Смирнова

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА СТРУКТУРА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Н. В. Муртазіна

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. М. Злотнікова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ

В. Т. Янковський

здобувач, Львівський національний аграрний університет

РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОВОЧЕВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

І. В. Мамчук

Шосткинський інститут Сумського державного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

В. Т. Сердюк

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, Миколаївський державний аграрний університет

Л. С. Скороненко

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

К. В. Мируцька

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

Т. В. Бесчастна

магістр, Миколаївський державний аграрний університет

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця