EnglishНа русском

Агросвіт № 22, 2009

Г. М. Калетник

д. е. н., ректор, Вінницький державний аграрний університет

РОЛЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ю. Г. Гуцуляк

к. е. н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

СУЧАСНІ ФОРМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

І. В. Драган

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

І. І. Туболець

к.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

О. П. Левченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський державний агротехнологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У ТВАРИННИЦТВІ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, КПУ

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Тодоров

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СПОТОВИМИ ТА СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

Б. В. Самойленко

викладач, Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

І. М. Назаренко

здобувач кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет

ЛІЗИНГ — ДЖЕРЕЛО ОНОВЛЕННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Л. В. Нагірна

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП "ПУТИЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"

Т. М. Тимошенко

Міжрегіональної Академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця