EnglishНа русском

Агросвіт № 21, 2010

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП

Н. М. Бавровська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОНІТОРИНГУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

ОЦІНКА ВАРІАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІВНОЧІ УКРАЇНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН

Р. В. Волошин

к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту і права, Тернопільський національний економічний університет

СУТНІСТЬ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ОЛІГОПСОНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕРНОВОГО РИНКУ

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

С. І. Мороз

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ М'ЯСА

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ОПТИМІЗОВАНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОЩУВАННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. М. Барбаріч

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Лелюк

старший викладач кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, Університет економіки та права "КРОК"

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФІНАНСУВАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИКЛІЧНОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

О. С. Пилипенко

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЇХ СТРАТЕГІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

К. Л. Лучишина

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. А. Ринденко

аспірант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Н. О. Долгошея

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця