EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2011

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ІНТЕГРАЦІЯ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ

Л. В. Страшинська

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій

Г. А. Грецька

к. е. н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

В. К. Береговий

к. е. н, доцент, НУБіП України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О. І. Ковтун

к. е. н., доцент, завідувач кафедри регіональної економіки, Львівська комерційна академія

МІЖПІДПРИЄМНИЦЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доц. кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В. І. Виноградчий

к. с.-г. н., Міжнародний університет бізнесу і права

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР В АГРОТЕКСТИЛЬНІЙ СФЕРІ

С. О. Корецька

д. е. н., професор

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАСФОРМАЦІЙНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Осовський

доцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. І. Фоміних

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ КРАЇНИ

А. М. Новосельцева

Білоцерківський національний аграрний університет

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У СВІТІ У ВИРОБНИЦТВІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА АДАПТАЦІЯ ДО НИХ УКРАЇНИ

В. В. Шкарбан

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ У СВИНАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ю. І. Швабу

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ З МЕТОЮ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КЕРІВНИК І ЛІДЕР ЯК ГОЛОВНІ СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця