EnglishНа русском

Агросвіт № 20, 2010

В. О. Гниляк

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ХЕДЖУВАННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, в. о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВИХ ТА ТОВАРНИХ БІРЖАХ КРАЇНИ

О. В. Сидоренко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ НА БІРЖОВОМУ РИНКУ

І. А. Абрамович

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

М. М. Жибак

к. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Н. М. Бавровська

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП України

Л. В. Паламарчук

к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру, НУБіП

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Чернецька

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського держагроуніверситету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

М. В. Чорна

к. е. н., докторант, ХДУХТ

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Ф. Ю. Андрійчук

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКСПОРТНІ КРЕДИТНІ АГЕНТСТВА У ФІНАНСУВАННІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗА УМОВ КРИЗИ

Л. В. Гапоненко

пошукач, Європейський університет

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. М. Олішевська

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П. О. Лук'яшко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ХАРЧОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Д. Г. Дмитренко

студент 3 курсу, Національний університет біоресурсів і природокористування

НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ТА ПТАХІВНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця