EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2013

О. Д. Гнаткович

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. Ц. Масловська

д. е. н., професор кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

А. М. Пивовар

здобувач, Житомирський національний агроекологічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Гринчук

науковий співробітник відділу податково-бюджетної політики, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. Л. Кукла

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, Інститут тваринництва НААН України

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СОБІВАРТОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПЛЕМІННОГО МОЛОДНЯКУ КОНЕЙ ВЕРХОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Л. В. Забуранна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ ІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИМ ОТОЧЕННЯМ

К. В. Міненко

к. е. н., старший науковий співробітник лабораторії економіки та організації виробництва продуктів тваринництва, Інститут тваринництва НААН України, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В ЗОНІ ЛІСОСТЕПУ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ХУДОБИ

В. А. Лавренчук

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОСЕКТОРІ

Т. І. Поверляк

здобувач, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ЕТАПАМИ ЇХ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ

В. П. Шкатула

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АГРАРНИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ

О. Я. Домінська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

ДИНАМІКА ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЛЬОНАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця