EnglishНа русском

Агросвіт № 2, 2009

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ В АСПЕКТІ ЙОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ Й ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАЩЕНОСТІ

О. О. Школьний

д. е. н., Уманський державний аграрний університет

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДОТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ АПК

Г. В. Спаський

к. е. н., Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

П. М. Макаренко,

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Дніпропетровський ДАУ

В. А. Шведюк,

аспірант, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЗБУТОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

О. О. Коваленко

к. т. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

С. В. Матусяк

заступник Вінницького міського голови

СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ЯК ЕКОНОМІЧНОГО ЦЕНТРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ

В. І. Афендікова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В АПК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. І. Галенко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВАТ "ПІДГОРОДНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Г. А. Матвієнко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СТРАХУВАННІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Г. Климова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Запорізький національний технічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Кузькіна

старший викладач кафедри маркетингу і дизайну, Міжнародний університет бізнесу і права

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця