EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2012

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК

О. Г. Дерев'янко

к. е. н., докторант, Національний університет харчових технологій (м. Київ)

ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ РЕПУТАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТА РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. І. Адирова

асистент, Одеський національний політехнічний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. М. Безус

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ GOOGLE ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

П. К. Бечко

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

О. В. Демченко

викладач, Агротехнічний коледж Уманського університету садівництва

РОЛЬ КРЕДИТНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ КРЕДИТУВАННЯ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

МОТИВУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ВИЯВЛЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НЕДОЛІКІВ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ, ОСОБЛИВОСТІ

О. В. Митяй

здобувач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Альбещенко

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

П. О. Фененко

аспірант, Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ УКРАЇНСЬКИМИ АГРАРІЯМИ: ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Бігальська

аспірант, Українська академія друкарства, м.Львів

СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ У МАЙБУТНЬОМУ

Ю. В. Ткаченко

аспірант, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКЛЕКТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ДАННІНГА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця