EnglishНа русском

Агросвіт № 19, 2010

І. В. Кобута

к. е. н., провідний науковий співробітник, НДІ економіки та менеджменту агропромислового виробництва, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ДРУГИЙ РІК УКРАЇНИ У СОТ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АПК*

М. О. Солодкий

к. е. н., заслужений діяч науки і техніки України, в.о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

В. О. Гниляк

к. е. н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

НЕОБХІДНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗОВАНОГО АГРАРНОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

В. С. Родін

к. е. н., доцент, Інститут фінансів МАУП

ІНТЕГРОВАНІ АГРОФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕХНІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

ІННОВАЦІЙНА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Т. В. Божидарнік

к. е. н., доцент, декан факультету бізнесу, Луцький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

О. М. Губарик

к. е. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОЦЕСУ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Л. І. Катан

кандидат технічних наук, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Я. В. Колеснік

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНОСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЕКОВИРОБНИЦТВІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Ф. М. Файзрахманов

докторант, Межрегиональная Академия управления персоналом

ПРОЦЕССЫ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛОВ, СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОАЛИЦИЙ В ЗАРУБЕЖНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ В ХХ — НАЧАЛЕ XXI ВВ.*

Г. М. Саранчук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В. О. Москаленко

к. е. н., Національний університет харчових технологій

HR-ПОКАЗНИКИ — ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛОМ

М. М. Трещов

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Д. Г. Дмитренко

Національний університет біоресурсів і природокористування

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СЕЛА ЯК НЕОБХІДНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ АГРАРІЇВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Н. В. Малюкіна

аспірант, викладач, Одеський державний економічний університет

ТРАНСФЕРТНІ ЦІНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИНОРОБСТВІ

С. М. Боняр

к. е. н, доцент. кафедри "Перевезень і маркетингу", Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ СУДОВ РЕКА-МОРЕ

О. В. Тур

Національний університет харчових технологій

ВПЛИВ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця