EnglishНа русском

Агросвіт № 18, 2012

Г. О. Москалюк

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Одінцов

к. е. н, доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ІНТЕГРАЦІЙНА ОСНОВА КЛАСТЕРНИХ ФОРМУВАНЬ АПК

М. М. Аксентюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ

В. Ф. Оберемчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БРЕНДА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

М. М. Іванчишина

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АПК

С. П. Вертіль

викладач кафедри економіки, Чернігівська філія, Європейський університет, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРІЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. В. Мінченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

Г. В. Єкель

аспірант кафедри адміністративного менеджменту і державного управління, Вінницький національний аграрний університет

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. А. Чудовська

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

В. П. Шкатула

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кенуль Ф. Гилал

докторант, Межрегиональная академия управления персоналом

ВЛИЯНИЕ Е-МАРКЕТИНГА НА СФЕРУ БАНКОВСКИХ УСЛУГ, СОЗДАНИЕ МАРКЕТИНГА "ОТНОШЕНИЙ" С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ CRM

Н. О. Нікітан

аспірант, ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ЗАКОНОДАВЧІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

Р. В. Михайлов

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АРСЕНАЛУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця