EnglishНа русском

Агросвіт № 17-18, 2011

О. В. Шкільов

д. е. н., професор кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Н. М. Вдовенко

к. е. н., доцент кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АКВАКУЛЬТУРИ

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК УКРАЇНИ ТА ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПО-ДАТКУВАННЯ НА ЇЇ РІВЕНЬ

О. Д. Балан

к. е. н., доц. кафедри аграрної соціології та розвитку села, НУБіП України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ, ОПЛАТИ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

І. А. Денисенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та маркетингу, Луганський національний аграрний університет

А. Є. Пожидаєв

аспірант кафедри логістики, Донецький державний університет управлыння

МОТИВАЦІЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В. М. Соченко

к. е. н., директор, Кримський агропромисловий коледж НУБіП України

ОЦІНКА РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

Ю. І. Скулиш

к. е. н, Університет економіки та права "КРОК"

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. Г. Кадирус

старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Огородник

к. т. н., доцент кафеди автоматизованих систем управління, Національний університет "Львівська політехніка"

З. П. Двуліт

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій транспорту, Державний економіко-технологічний університет транспорту

ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЕКОСИСТЕМУ ДЕРЖАВИ

Т. Д. Гром'як

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. Ю. Лисак

аспірант, Національний університет харчових технологій

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. С. Сахно

асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛЕМІННИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Я. С. Криворотько

аспірант кафедри менеджменту й маркетингу, Таврійський державний агротехнологічний університет

ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця