EnglishНа русском

Агросвіт № 17, 2010

В. А. Голян

д. е. н., завідувач кафедри обліку та аудиту, Луцький національний технічний університет

Н. М. Василик

асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ІНТЕГРОВАНІ КОРПОРАТИВНІ СТРУКТУРИ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ФОРМАТ

С. М. Демидюк

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

О. В. Чаплигіна

асистент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ОРЕНДАРЯ ТА ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ф. М. Файзрахманов

докторант, Межрегиональная Академия управления персоналом

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЕДИНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

С. М. Халатур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АПК

А. В. Большаков

к. э. н., доцент кафедры "Менеджмент", Севастопольский экономико-гуманитарный институт ТНУ им. В.И. Вернадского

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬ?

С. М. Судомир

к. е. н., ВПНУБІПУ "Бережанський агротехнічний інститут"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ" В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

В. І. Чорнодон

к. е. н., Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

Л. Т. Гурко

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ

І. Б. Тернавська

викладач, Уманський національний університет садівництва

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Н. В. Бондаренко

аспірант, Класичний приватний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Г. Л. Красневич

аспірант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ "СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця