EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2011

Ю. В. Полунєєв

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

СВІТОВА ПРОДОВОЛЬЧА КРИЗА: ГЛОБАЛЬНИЙ ГОЛОД ЧИ КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ДЛЯ УКРАЇНИ?!

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент кафедри інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

О. М. Шикова

старший викладач кафедри КН, Університет економіки та права "КРОК"

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

А. І. Карпук

к. е. н., Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВОЛИНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

П. Н. Макаренко

д. е. н., профессор, Днепропетровский государственный аграрный университет

А. С. Дьяченко

аспирант, Днепропетровский государственный аграрный университет

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В АПК УКРАИНЫ

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

РЕЗУЛЬТУЮЧІ ПОКАЗНИКИ ПРАЦІ ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ

І. С. Комаренко

викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

О. В. Чаплигіна

асистент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет

ІНСТИТУЦІАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В. І. Грек

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

КООПЕРАТИВ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

Г. С. Осіпчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ РИНКОВИХ РЕФОРМ. НАСЛІДКИ

С. К. Амелін

аспірант, Державна науково-навчальна установа Науково-дослідний фінансовий інститут "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ

Л. О. Ходаківська

асистент, Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця