EnglishНа русском

Агросвіт № 16, 2010

О. В. Скидан

д. е. н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. В. Небрат

к. е. н., в. о. зав. відділу економічної історії , ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Л. В. Дідківська

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу економічної історії, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Л. О. Абсава

докторант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування"

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

К. А. Пріб

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН

ОЦІНЮВАННЯ МАСШТАБІВ ВПЛИВУ ТА ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ КРИЗ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Жук

д. е. н., с. н. с., директор, Інститут обліку і фінансів, завідувач відділу методології обліку та аудиту, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ

РОЗВИТОК РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

О. І. Попов

к. е. н., доцент, Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. М. Сазонець

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

М. В. Саламатов

магістр кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Т. Я. Іваненко

к. е. н. доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ СТЕПУ ПРИЧОРНОМОР'Я

О. В. Генералов

аспірант, Київський національний торговельно-Економічний Університет

РИНОК ЦУКРУ РОСІЇ І ЙОГО МІСЦЕ У КРАЇНАХ СНД

П. О. Лук'яшко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця