EnglishНа русском

Агросвіт № 15, 2011

Л. А. Євчук

д. е. н., доцент, професор кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПРOДOВOЛЬЧOЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

О. А. Сарапіна

к. е. н., доцент, професор кафедри, Херсонський національний технічний університет обліку і аудиту

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Ходаківська

к. е. н., старший науковий співробітник відділу земельних відносин, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Карпук

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Б. І. Ковалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СЕЛІ

Г. А. Грецька

кандидат економічних наук, КЕІМ

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Н. С. Іванова

старший викладач, Криворізький факультет Запорізького національного університету

КАНОНІЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. С. Сахно

асистент кафедри економіки підприємства, Білоцерківський національний аграрний університет

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛЕМІННОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

ОЦІНКА ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики, ТНЕУ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

Т. С. Демченко

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця