EnglishНа русском

Агросвіт № 14, 2012

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

О. С. Біліченко

здобувач, Миколаївський державний аграрний університет

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ — ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

В. О. Бабенко

к. т. н., доцент, докторант кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГАРАНТОВАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

О. В. Сидоренко

к. е. н, доцент, НУБіП України

РОЗВИТОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧИНИЙ ПІДХІД

О. М. Одінцов

к. е. н, доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

КЛАСТЕРНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. Д. Мостова

асистент кафедри Інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА МАТЕРІАЛЬНИХ, ФІНАНСОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

М. А. Бабапур Везиргани

докторант, Бакинский государственный университет

ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

С. В. Фімяр

к. е. н., доц кафедри фінанси, Европейський університет, м. Черкаси

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Е. К. Мусаєв

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ

О. Л. Головіна

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О. В. Гранат

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Т. С. Пісоченко

асистент кафедри бухгалтерського обліку, Миколаївський державний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ КООПЕРАЦІЇ В РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця