EnglishНа русском

Агросвіт № 13, 2010

М. О. Сичова

к. е. н., доцент

Н. О. Шевченко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНУ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ВІДНОСИН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. І. Соловйова

к. е. н, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

В. В. Тарасова

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. В. Пирог

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Є. В. Рудковська

магістр, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

АГРОПРОМИСЛОВІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І РОСІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. Т. Вечеров

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Е. Ю. Лукьянова

Аспирант, Крымский гуманитарный университет

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

С. В. Юрченко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Руденко

аспірант, Сумський національний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАСІННЄВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Дзядук

аспірант, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЙНІ ТЕОРІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

А. П. Кривак

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СЕКТОРАЛЬНОГО СТРУКТУРУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Д. Г. Дмитренко

Національний університет біоресурсів і природокористування

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця