EnglishНа русском

Агросвіт № 12, 2010

М. М. Жибак

к. е. н., доцент кафедри "Бухгалтеського обліку і аудиту", ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОФОРМУВАНЬ РЕГІОНУ

О. Ю. Єрмаков

доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. Д. Малюта

аспірант, Миколаївський державний аграрний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛОДОРОЗСАДНИЦТВА

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ ФОРМУВАНЬ

М. К. Шапочка

к. е. н., професор, Сумський державний університет

С. А. Положій

аспірант кафедри економіки, Сумський державний університет

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

М. Ф. Шпір

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЇ БРЕНДИНГУ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УСПІШНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПОПИТУ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

В. М. Дрозденко

здобувач кафедри маркетингу, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ КУРЯЧОГО М'ЯСА ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ПТАХІВНИЦТВА

О. В. Піменова

аспірант, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко

МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Т. Б. Сметанюк

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЕВОЛЮЦІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКІВ І КРЕАТИВУ В МАРКЕТИНГУ

С. В. Осипов

Міжнародний інститут бізнес-освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця