EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2012

Т. Є. Зінченко

к. с.-г. н., доцент кафедри землеустрою та кадастру, Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН АГЛОМЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

К. В. Бондаревська

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

УПРАВЛІННЯ ФАКТОРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДІЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

П. І. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

АПРОБАЦІЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ М. КИЇВ, ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

В. П. Приходько

к. і. н, заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В. М. Циганок

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. В. Гуля

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

А. В. Ращенко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК НА РИНКУ М'ЯСА ПТИЦІ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТРАУСІВНИЦТВО ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВА

І. І. Андрощук

аспірант, Луцький національний технічний університет

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ

О. С. Головачова

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АГРОПРОМИСЛОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

К. О. Каліцінська

аспірант, Класичний приватний університет

ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕЙДЦІКАВОСТІ

О. В. Гранат

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ІННОВАЦІЙ НА БАЗІ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Л. А. Бехтер

аспірант, Запорізький національний університет

СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ

О. А. Дікарєв

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця