EnglishНа русском

Агросвіт № 11, 2011

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Гривківська

к. е. н., доцент, Європейський університет, м. Київ

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Б. В. Душин

професор

І. І. Вініченко

професор

Т. М. Самілик

доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. В. Андрущенко

начальник відділу державного нормування природокористування, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Ю. С. Наумко

к. е. н., доцент кафедри економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Н. А. Гук

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РАКУРСІ КОНЦЕПЦІЙ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Л. М. Худолій

д. е. н., професор, завідувач кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. Л. Годованець

магістр з фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

О. В. Добровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

О. С. Басовська

магістр, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ТА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТИ КОМПАНІЇ

Н. Г. Мельничук

к. е. н., доцент кафедри економічного аналізу та статистики, Херсонський державний аграрний університет

АНАЛІЗ СТАНУ ТВАРИННИЦТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

СВІТОВИЙ РИНОК М'ЯСА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Л. В. Нагірна

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. М. Халатур

асистент кафедри фінансів ДДАУ

РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕКТОРА АПК У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЇХ СТАТУСУ В СОТ

Л. А. Олійник

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування

І. С. Маринкевич

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця