EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2011

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент, Міжнародна ліга підтримки екологічного підприємництва в Україні

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

КООПЕРАЦІЯ У РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

В. М. Лисогор

д. т. н, професор, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Ціхановська

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

М. С. Виговський

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

М. М. Бенько

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

О. О. Захараш

асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНО ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ВУЛИКІВ НА ЗАДАНІЙ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Н. И. Новальская

к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой административного и медицинского менеджмента, Межрегиональная Академия управления персоналом

Ф. М. Файзрахманов

доцент кафедры экономики и управления, ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства" (г. Минск, Республика Беларусь), докторант, Межрегиональная Академия управления персоналом

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (ЧАСТЬ 2)

Ю. Є. Осацька

к. е. н., старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ МАРКЕНТИНГУ

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Ф. М. Уляненко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Татаренко

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

КРЕДИТ — ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. В. Генералов

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦУКРУ УКРАЇНИ

А. Д. Мостова

аспірант, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

О. П. Глібко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Саяпіна

Миколаївський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця