Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Агросвіт № 10, 2011

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент, Міжнародна ліга підтримки екологічного підприємництва в Україні

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

М. М. Одінцов

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

КООПЕРАЦІЯ У РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

В. М. Лисогор

д. т. н, професор, Вінницький національний аграрний університет

В. М. Ціхановська

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

М. С. Виговський

магістр, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

М. М. Бенько

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

О. О. Захараш

асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНО ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ВУЛИКІВ НА ЗАДАНІЙ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Н. И. Новальская

к. э. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой административного и медицинского менеджмента, Межрегиональная Академия управления персоналом

Ф. М. Файзрахманов

доцент кафедры экономики и управления, ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства" (г. Минск, Республика Беларусь), докторант, Межрегиональная Академия управления персоналом

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ (ЧАСТЬ 2)

Ю. Є. Осацька

к. е. н., старший викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ МАРКЕНТИНГУ

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Ф. М. Уляненко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

ОЦІНКА СТАНУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Татаренко

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

КРЕДИТ — ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. В. Генералов

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦУКРУ УКРАЇНИ

А. Д. Мостова

аспірант, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

О. П. Глібко

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СЛУЖБИ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. В. Саяпіна

Миколаївський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Васильєва Наталя Костянтинівна

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Безус Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Самойленко Алла Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет

Федоренко Станіслав Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шабатура Тетяна Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет