EnglishНа русском

Агросвіт № 1, 2009

І. І. Вініченко

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Л. Мельник

к. е. н. , доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ І ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

А. В. Ігнатенко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, директор ПНВП "Київекономцентр"

В. Г. Кабанов

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

О. І. Харченко

д. е. н., професор, академік Української технологічної академії, Президент інвестиційної компанії "Центробудінвест"

АЛЬТЕРНАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Дніпропетровський державний аграрний університет

Т. В. Воронько

аспірант кафедри економіки, Полтавська державна аграрна академія

ВПЛИВ РЕКЛАМИ ТА ЗАХОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВИБІР СПОЖИВАЧІВ

І. Г. Климова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Запорізький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРВІСУ

С. І. Мороз

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпропетровський державний аграрний університет

НАПРЯМИ Й ОЦІНКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТНО-МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

В. М. Мандзик

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ВОДНІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О. М. Рикун

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

КООПЕРАТИВНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Р. В. Лавров

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця