EnglishНа русском

Назад

УДК: 338.43

О. В. Сень

РОЗПОДІЛ СПІЛЬНО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ МІЖ ІНТЕГРОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ

Анотація

Розглянуто методичні підходи до економічних відносин між підприємствами-учасниками аграрних фінансово-промислових груп. Визначено важливість застосування різних варіантів розподільних відносин інтегрованих формувань. Рекомендовано в якості критеріїв розподілу спільно отриманого доходу (прибутку) між підприємствами-учасниками аграрних фінансово-промислових груп використовувати вартісні та натуральні показники.

Considered the methodical approaches of economic relations between the enterprises-participants of agrarian financially-industrial groups. Importance of application of different variants of distributive relations of the integrated forming is certain. It is recommended as criteria of distribution of the jointly got income (to the income) between the enterprises-participants of agrarian financially-industrial groups to use cost and natural indexes.

№ , стор.

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

О. В. Сень

заступник Міністра аграрної політики і продовольства України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.