EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ АГРАРНОГО РЕГІОНУ
Т. І. Просянкіна-Жарова

Назад

УДК: 330.322

Т. І. Просянкіна-Жарова

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Анотація

Виконано дослідження інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць аграрного регіону на основі часових рядів соціально-економічних показників Черкаської області за 2001—2010 рр. засобами RFM-аналізу. Розглянуто використання традиційно маркетингових інструментів для аналізу факторів, що впливають на інвестиційну привабливість районів та міст Черкаської області. Запропоновано підходи для використання RFM-аналізу та розроблено його модифікацію, що дозволяє використовувати багатовимірний аналіз даних. Наведено опис використаного методу.

Estimation of investment attractiveness of administrative-territorial formations of agrarian region// In this paper research of investment attractiveness of administrative-territorial units of agrarian region is executed on the basis of sentinel rows of socio-economic indexes of the Cherkassy region for 2001—2010 by facilities of RFM-analysis. The use traditionally of marketing instruments is considered for the analysis of factors which influence on the investment attractiveness of districts and cities of the Cherkassy region. Offered approach for the use of RFM-analysis and his modification is developed, that allows using the multidimensional analysis of data. Description of the used method is resulted.

№ 8 2012, стор. 73 - 76

Кількість переглядів: 925

Відомості про авторів

Т. І. Просянкіна-Жарова

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.