EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКУ
Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 338.436.012.23-022.324

Р. В. Шамрін

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКУ

Анотація

У статті досліджуються методичні підходи до оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. За сучасних умов стабільність позицій підприємства на ринках, позитивна динаміка фінансово-економічних результатів, капіталізація бізнесу, діловий успіх багато в чому визначаються ступенем адаптації підприємства до динамічних змін зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, для якого характерним є дефіцит релевантної інформації, ризикованість здійснення господарських операцій, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні. Тому забезпечення стійкості розвитку підприємства є однією з пріоритетних стратегічних задач.

The article deals with methodological approaches to assessing the efficiency of agricultural enterprises. In modern conditions the stability of position on the markets, the positive dynamics of financial and economic results, business capitalization, business success is largely determined by the degree of enterprise adaptation to dynamic changes in the external and internal business environment for which the characteristic is the lack of relevant information, riskiness of business transactions , unstable political and economic situation in the country. Therefore, sustainability of the enterprise is a priority strategic objectives.

№ 6 2012, стор. 56 - 63

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.