EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Н. О. Долгошея

Назад

УДК: 331:631.1

Н. О. Долгошея

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті висвітлено теоретико-методичні аспекти підвищення ефективності використання трудового потенціалу в аграрному секторі економіки з використанням економіко-математичних методів. На основі багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу розроблена економіко-математична модель залежності рентабельності активів підприємства від факторів ефективності використання трудових ресурсів. Сформовано механізм формування ціни робочої сили в ході матеріальної мотивації. Проведено аналіз трудових ресурсів у аграрному секторі Південного регіону.

In the article it is reflected theoretical and methodical aspects of increase of efficiency of the use of labour potential in the agrarian sector of economy with the use of economikal and mathematical methods. On the basis of multivariable cross-correlation regressive developed an analysis economikal and mathematical model of dependence of profitability of assets of enterprise from the factors of efficiency of the use of labour resources. The mechanism of forming of cost of labour force is formed during financial motivation. The analysis of labour resources is conducted in the agrarian sector of the South region.

№ 6 2012, стор. 24 - 30

Кількість переглядів: 801

Відомості про авторів

Н. О. Долгошея

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.