EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Череп, Р. В. Шамрін

Назад

УДК: 338.436-027.236-047.44

А. В. Череп, Р. В. Шамрін

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В Україні інтенсивність розвитку сільськогосподарських підприємств та розгалуженість структури сільського господарства зумовлена, насамперед, різноманітністю природних умов у зв"язку з наявністю тут трьох природних зон: Полісся, Лісостепу, Степу та гірських масивів Карпат і Криму. Саме агрокліматичні, грунтові та водні ресурси є провідними факторами розміщення і спеціалізації сільського господарства.

In Ukraine, the intensity of agricultural enterprises and branching structure of agriculture is due, firstly, a variety of environmental conditions due to the presence here of three natural zones: Polesie, steppe, steppe and mountain ranges of the Carpathians and the Crimea. This agro-climatic, soil and water resources are major factors in location and specialization of agriculture.

№ 5 2012, стор. 13 - 16

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

А. В. Череп

д. е. н., професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет


Р. В. Шамрін

здобувач, викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.