EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОГО РАЙОНУ
Г. М. Іваненко, І. С. Кабанова

Назад

УДК: 631.1:338.432

Г. М. Іваненко, І. С. Кабанова

СТРУКТУРА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ В ГОСПОДАРСТВАХ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОГО РАЙОНУ

Анотація

У розвитку багатьох галузей економіки нашої держави, насамперед, сільського господарства, дуже важливу роль відіграє збільшення обсягів виробництва зерна. Це пояснюється винятковим значенням його та різнобічним використанням.
Обсяги виробленого зерна в визначають рівень розвитку зернового господарства, ефективність його ведення. Але у свою чергу на обсяги виробництва зерна впливають такі важливі фактори як розмір посівних площ, їх структура і урожайність, напрями розвитку зерновиробництва в ринкових умовах.

In the development of many sectors of our country, especially agriculture, a very important role to increase grain production. This is an exceptional value and its versatile use.
Volumes produced grain in determining the level of development of grain farming, the effectiveness of its management. But turn on the grain production is influenced by such important factors as the size of acreage, yield, and their structure, areas of grain production in market conditions.

№ 23 2011, стор. 55 - 57

Кількість переглядів: 1048

Відомості про авторів

Г. М. Іваненко

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет


І. С. Кабанова

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.