EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ
О. О. Масляєва

Назад

УДК: 338. 26 : 621

О. О. Масляєва

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

Анотація

Визначено, що ринковою конкуренцією є боротьба за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться аграрними підприємствами на доступних їм сегментах продовольчого ринку. Встановлено, що конкурентоздатність має специфічний прояв на всіх господарських рівнях: індивідуальному, макрорівні, мезорівні, макрорівні та глобальному. Доведено, що при розробці конкурентної стратегії необхідно враховувати сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, його позиції на ринку, структуру національної економіки та галузі, у якій працює підприємство.

Certainly, that a market competition is a fight for the limited volume of solvent demand of users, which is conducted agrarian enterprises on the accessible to them segments of food market. It is set that a specific display has competitiveness on all economic levels. It is well-proven that at development of competition strategy it is necessary to take into account the strong and weak sides of activity of enterprise, his position, at the market.

№ 22 2011, стор. 55 - 59

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.