EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ
Ю. І. Скулиш

Назад

УДК: 351.84: 336.143

Ю. І. Скулиш

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей бюджетного забезпечення соціальних видатків в Україні. Проаналізовано сучасний стан фінансування видатків на соціальні цілі, визначено основні проблеми в цій сфері. Окреслено пріоритети використання бюджетних ресурсів, що спрямовуються на розвиток соціальної сфери, та запропоновано шляхи підвищення їх ефективності.

The publication is devoted to investigation of peculiarities of the budget providing of social expenditures in Ukraine. The present state of funding of expenditures on social purposes is analyzed, the main problems in this area are determined. The priorities of use of the budget resources, which are directed on development of social sphere, are outlined; the ways of their efficiency improving are proposed.

№ 21 2011, стор. 33 - 36

Кількість переглядів: 908

Відомості про авторів

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.