EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Л. В. Страшинська, Г. А. Грецька

Назад

УДК: 338. 439

Л. В. Страшинська, Г. А. Грецька

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Анотація

Проаналізовано сучасний стан продовольчої безпеки України, визначено основні оціночні критерії її рівня, обгрунтовано стратегічні завдання щодо підвищення рівня продовольчої безпеки відповідно до кожного оціночного критерію, визначено певні розбіжності та застереження відповідно до існуючого порядку обчислення цих критеріїв, запропоновано ефективні шляхи покращення рівня продовольчої безпеки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку продовольчого ринку країни.

The contemporary state of food security in Ukraine is analyzed, defined the main evaluation criteria of its level, justified strategic goals to enhance food security according to each evaluation criteria, defined some differences and reservations according to the existing method of calculation these criteria, effective ways to improve the level of food security are proposed including modern trends of food market in the country.

№ 20 2011, стор. 6 - 11

Кількість переглядів: 991

Відомості про авторів

Л. В. Страшинська

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій


Г. А. Грецька

к. е. н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.