EnglishНа русском

Назад

УДК: 336.2

Л. В. Ревуцька

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

Анотація

У статті запропонований власний підхід до оцінки ефективності податкового аудиту. На основі проведеного аналізу наукових поглядів щодо оцінки ефективності державного фінансового контролю окреслено критерії та наведено систематизований перелік показників, які дають змогу оцінити ефективність податкового аудиту.

In article own approach to an estimation of efficiency of tax audit is offered. Criteria and the systematized list of indicators which give the chance to estimate efficiency of tax audit is resulted are offered on the basis of the spent analysis of scientific views concerning an estimation of efficiency of the state financial control.

№ 15 2011, стор. 46 - 51

Кількість переглядів: 1084

Відомості про авторів

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики, ТНЕУ

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.