EnglishНа русском

Назад

УДК: 631.158.331

Л. А. Євчук

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті представлені проблемні аспекти формування інвестиційних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтована доцільність їх інтеграційного об"єднання у продуктову вертикаль як джерела фінансування діяльності. Розкрито необхідність навчання персоналу сільськогосподарських підприємств та запровадження на них професійного фінансового менеджменту.

In article it is presented problem aspects of formation of investment resources in the agricultural enterprises. The expediency of their integration association in a grocery vertical as source of financing of activity is proved. Necessity of training of the agricultural enterprises personnel and introduction on them of professional financial management is opened.

№ 15 2011, стор. 2 - 4

Кількість переглядів: 1198

Відомості про авторів

Л. А. Євчук

д. е. н., доцент, професор кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.