EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РИНКОВООРІЄНТОВАНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
І. Я. Антоненко

Назад

УДК: 502.58:630.64 (477)

І. Я. Антоненко

ФОРМУВАННЯ РИНКОВООРІЄНТОВАНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті аналізується структура фінансово-економічного механізму лісоресурсної сфери. Наведено напрями щодо формування ринковоорієнтованої фінансової стратегії шляхом створення власної економічно незалежної фінансової бази лісової галузі за рахунок включення у ринкові відносини різноманіття корисностей лісу, соціальних і екологічних функцій лісових екосистем. Запропоновано принципово нову схему взаємовідносин між лісоресурсною сферою, лісоспоживачами і державою.

The structure of financial economic mechanism of forest resource sphere is analysed in the article. Dany of direction of forming market financial strategy by creation of own independent capital base of forest industry. It will be due to engaging in the market relations of different the utility of forest, social and ecological functions of the forest ecological systems. The new chart of relations is offered between a forest sphere, users of the forest and state.

№ 13-14 2011, стор. 7 - 12

Кількість переглядів: 750

Відомості про авторів

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.