EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
М. О. Багорка, І. А. Білоткач

Назад

УДК: 339.138

М. О. Багорка, І. А. Білоткач

МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Стверджується, що прагнення України до інтеграції у світове господарство передбачає реформування всіх сфер народного господарства країни. Занепад сільського господарства не тільки стримує розвиток інших секторів аграрно-продовольчої системи України, а й залишається однією зі сфер найбільшого розміщення і вкладення обмежених господарських ресурсів.
Наголошується, що від розвитку агропромислового виробництва залежить продовольча безпека держави, а рівень і якість забезпечення населення продуктами харчування безпосередньо впливають на соціальне становище у суспільстві та здоров"я нації загалом. У моніторингу узагальнено основні проблеми та запропоновано напрями усунення перешкод розвитку ринку сільськогосподарської продукції.

It becomes firmly established that aspiring of Ukraine to integration in a world economy foresees reformation of all spheres of national economy of country. The decline of agriculture not only restrains development of other sectors of the agrarian-food system of Ukraine but also remains one of spheres of the most placing and investment of the limited economic resources.
Іt is Marked that food safety of the state depends on development of agroindustrial production, and a level and quality of providing of population foodstuffs directly influence on social position in society and health of nation on the whole. In monitoring basic problems are generalized and directions of removal of obstacles to market of agricultural produce development are offered.

№ 11 2011, стор. 2 - 7

Кількість переглядів: 1114

Відомості про авторів

М. О. Багорка

к. с-г. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет


І. А. Білоткач

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.