EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В АНАЛІЗІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
С. В. Близнюк

Назад

УДК: 339.13.017

С. В. Близнюк

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН В АНАЛІЗІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджуються проблеми розвитку і теоретичної реконструкції конкурентних відносин в аспекті визначення змісту концепції конкуренції в умовах маркетингу економічних відносин. Автор аналізує систему нормативно-правових актів, що врегульовують відносини конкуренції в Україні, та їх еволюцію, вивчає основні форми конкурентних відносин.

The article investigates the problems of development and theoretical reconstruction of competitive relations in the aspect of determining the content of the concept of competition in marketing of economic relations. The author analyzes the system of legal acts that regulate the relations of the competition in Ukraine and their evolution, examines the major forms of competitive relations.

№ 7 2011, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 735

Відомості про авторів

С. В. Близнюк

канд. екон. наук, доцент

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.