EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАННЯХ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
П. М. Макеренко, В. І. Пілявський

Назад

УДК: 631.151.6:664.6:63.002.6

П. М. Макеренко, В. І. Пілявський

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАННЯХ У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті зазначається, що у процесі пошуку шляхів стабілізації виробництва сільськогосподарських продуктів активного розвитку почали набувати різні форми інтеграції сільськогосподарських товаровиробників з переробними підприємствами на договірній основі. При цьому складовою частиною механізму економічних відносин учасників агропромислового формування є механізм розподільчих відносин, в основі якого лежить ціновий механізм "Нормативно-ресурсний метод", що передбачає визначення ресурсомісткості виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів його переробки.

The article "Economic relations in integrated units in the processing and sale of dairy products" P.M. Makerenko and V.I. Pilyavskyy note that the search for ways to stabilize the production of agricultural products, active development began to receive various forms of integration of agricultural commodity processing enterprises on a contractual basis. This part of the mechanism of economic relations are members of agricultural machinery distribution relationship, based on the price mechanism is the legal-resource method involves identifying resursomistkosti production of agricultural raw materials and food processing.

№ 6 2011, стор. 13 - 17

Кількість переглядів: 1097

Відомості про авторів

П. М. Макеренко

д. е. н., професор член-коресподент НААНУ


В. І. Пілявський

здобувач, Полтавська державна аграрна академія

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.